Biodata Ustaz Rasul DahriAnda bertanya Ustaz menjawabKitab-kitab referensiLink IslamiHubungi webmasterLelaman utama

Akidah Ahli as-Sunnah wal-Jamaah Mengikut Manhaj Salaf as-Soleh
Tajuk-Tajuk Yang terdapat dalam buku ini
Prakata 1
Penjelasan Tentang Agama Islam
Pengertian (Definisi) Islam
Islam Adalah Agama Tauhid (Akidah) & Ibadah
Rukun Islam
Apa Itu Iman
Mukmin Sejati
Iman Bertambah Dan Berkurang
Kesempurnaan Iman Adalah Kesempurnaan Agama
Syarat-Syarat Kalimah Laa Ilaaha Illallah
Syarat Pertama: ILMU
Syarat Kedua: YAKIN
Syarat Ketiga: PERCAYA
Syarat keempat: IKHLAS
Syarat Kelima: MENERIMA
Syarat Keenam: BERSERAH
Syarat Ketujuh: CINTA
Dalil-Dalil Tentang Tauhid
Panduan Mengenal Kalimah Tauhid
Maksud Ilah Dalam Al-Quran
Mentalqin Maut (Orang Nazak)
Peri Pentingnya Pengetahuan Akidah
Rukun Iman Enam Perkara
Pertama: Beriman Kepada Allah
Kedua: Beriman Kepada Malaikat
Ketiga: Beriman Kepada Kitab
Keempat: Beriman Kepada Para Nabi & Rasul
Kelima: Beriman Kepada Hari Kiamat
Keenam: Beriman Kepada Takdir
Hujjah-Hujjah Syara Tentang Akidah & Rukunnya
Perincian Rukun Iman Yang Enam
Rukun Iman Pertama: Beriman Kepada Allah
Antara Punca-Punca Kehancuran Ummah
Definisi Akidah
Percaya Kepada Wujudnya Allah
Dalil Pertama: Secara Fitrah
Dalil Kedua: Akal (Logika)
Dalil Ketiga: Dari Syara
Dalil Keempat: Dari Daya Indera
Pengertian Tauhid
Tauhid Adalah Inti Dan Benteng Keimanan
Pertama: Tauhid Rububiyah
Kedua: Tauhid Uluhiyah
(1) Seruan Atau Doa
(2) Istigasah
(3) Penyembelihan & Korban
(4) Bernazar
(5) Minta Pertolongan
(6) Tawakkal
(7) Cinta
(8) Takut
(9) Bergantung Harapan
(10) Bersumpah
(11) Ruku' Dan Sujud
(13) Mengkhusyuk Hati Atau Merendah Hati
Sifat Uluhiyah
Sebab Terbatalnya Tauhid Uluhiyah
Tugas Sebenar Para Rasul, Para Nabi & Da'I
Kelebihan Kalimah Tauhid Atau Kalimah Ikhlas
Ketiga: Tauhid Asma, Sifat & Zat
Dalil Tentang Sifat (Mutasyabihah & Muhkamah)
Nas-Nas Asma Ul-Husna Dan Sifat-Sifat Allah
Syirik Terhadap Zat, Sifat-Sifat & Asma Ul-Husna
Makna Dan Definisi Ibadah
Syarat-Syarat Ibadah
Hanya Allah Yang Wajib Diibadahi
Perkara-Perkara Yang Merosakkan Akidah
Hakikat Fahaman Akidah Imam Al-Asy'ari
Perselisihan Berkenaan Kitab "Al-Ibanah"
Bertaubatnya Imam Al-Asy'ari
Punca Imam Al-Asy'ari Meragui Akidah Muktazilah
Mengingkari Zat, Nama & Sifat Allah Adalah Sesat
Penyerupaan Yang Menyesatkan
Ayat Pertama: Penjelasan Ayat
Ayat Kedua:
Ayat Ketiga:
Benarkah Allah Tidak Bertempat
Allah Bersemayam Di Atas 'Arasy
Allah Di Langit
Rukun Iman Kedua
Kejadian Para Malaikat
Para Malaikat Maksum Dan Tidak Berjantina
Perbizaan Malaikat Dengan Sekalian Makhluk
Tugas-Tugas Malaikat
Rukun Iman Ketiga: Beriman Kepada Al-Kitab
Al-Kitab
As-Suhuf
Taurat
Zabur
Injil
Al-Quran Adalah Penutup Kitab
1. Az-Zikr
2. Al-Furqan
Al-Quran Kalamullah Bukan Makhluk
Berfirman Adalah Sifat Allah
Qaul Ulama (Tentang Kalamullah)
Hujjah-Hujjah Ulama Salaf As-Soleh
Hukum Meyakini Al-Quran Itu Makhluk
Wajib Mengimani Setiap Kitab Samawi
Kalimah Dan Definisi Al-Quran
Sifat-Sifat Al-Quran
Al-Quran Sebuah Kitab Mukjizat
Al-Quran Mencabar Para Jin Dan Manusia
Menafsir Dengan Akal & Hawa Nafsu
Ilhad (Peyimpangan) Memahami Al-Quran & Sunnah
Rukun Iman Keempat: Beriman Kepada Rasul
Nabi Dan Rasul Manusia Biasa
Antara Perkara Penyempurnaan Iman
Wajib Mencintai & Mentaati Para Rasul Dan Nabi
Nabi Terakhir Diutus Kepada Semua Kaum
Kepercayaan Nur Muhammad
Kepercayaan Nur Muhammad Di Majlis Maulid
Penyerupaan Maulid Nabi Muhammad Dengan Maulid Nabi Isa
Sembahyang Di Belakang Pengikut Nur Muhammad
Rukun Iman Keenam: Beriman Kepada Hari Akhirat
Bilakah Kiamat Terjadi
Pertama: Mengimani Kebangkitan
Kedua: Mengimani Hisab (Hari Perhitungan)
Ketiga: Mengimani Wujudnya Syurga Dan Neraka
Nikmat Dan Siksa Kubur
Antara Sifat Dan Ciri-Ciri Orang Yang Beriman
Rukun Iman Keenam: Beriman Kepada Qada'Dan Qadar
Kebenaran Berlakunya Qada' & Qadar Allah
Pendapat Ulama Salaf As-Soleh
Kemampuan Atau Ikhtiari (Berusaha)
Keyakinan Dan Pegangan Setiap Mukmin Tentang Qada' & Qadar
Golongan Jabariyah
Ihsan

Download the whole book in MS Words format.

Hak cipta terpelihara @ Ibnunaem 2002