Biodata Ustaz Rasul DahriAnda bertanya Ustaz menjawabKitab-kitab referensiLink IslamiHubungi webmasterLelaman utama
Muqaddimah - Koleksi Kuliah-Kuliah Aqidah Jilid 2

بســم الله الرحمن الرحيم

Al-Hamdulillah, dengan berkat kesungguhan dan ‘inayah Allah ‘Azza wa-Jalla, “Koleksi Kulliah-Kulliah Akidah” jilid kedua ini dapat disempurnakan dan disajikan kepada sidang pembaca budiman.  Semoga para pembaca sentiasa iltizam dan menekuni arena ilmu-ilmu akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah yang menuruti pedoman manhaj Salaf as-Soleh, kerana ilmu inilah yang paling mulia, bermanfaat dan menolong insan dari dijerumuskan ke dalam api neraka dan merupakan jaminan bagi setiap insan yang inginkan keselamatan di dunia dan  di akhirat.

 

            Pada kesempatan ini, penulis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada mereka yang memberi ruang untuk penulis membentang atau mengkulliahkan kertas kerja yang akhirnya dapat dijadikan bahan bacaan.  Penghargaan ini penulis tujukan juga terutama kepada pihak-pihak masjid-masjid, persatuan, pertubuhan, NGO atau pusat pengajian tinggi yang sudi menjemput penulis untuk mengimarahkan ilmu dan memberi kulliah akidah. 

 

            Kepada semua yang telah menjayakan usaha yang mulia ini dan yang telah menyumbangkan tenaga mereka, penulis ucapkan berbanyak terima kasih.  Semoga Allah memberkahi segala amal kebaikan yang mereka usahakan.  Amin!

 

Ikhlas dari:

Rasul bin Dahri

Singapura.
Hak cipta terpelihara @ Ibnunaem 2002